Regulamin

Zasady korzystania ze Ściany Południowej

Jest nam bardzo miło gościć Was w naszym Obiekcie. Ze swej strony postaramy się zapewnić profesjonalną obsługę, bezpieczny sprzęt i sprawić aby czas spędzony na Ścianie Południowej były dla Was przyjemnością. Wspinaczka uprawiana nieprawidłowo jest ze swej natury niebezpieczna, prosimy zatem o przestrzeganie następujących zasad:
 1. Wspinamy się na własną odpowiedzialność.
 2. Dorośli podpisują oświadczenia o wspinaniu się na swoją odpowiedzialność, rodzice podpisują zgodę na wspinanie dla swoich dzieci. Wszyscy pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu Obiektu.
 3. Każdy musi zapoznać się z regulaminem korzystania z Obiektu i bezwzględnie stosować się do jego zapisów.
 4. Za przestrzeganie regulaminu odpowiadają dyżurni operatorzy Ściany Południowej. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.
 5. Dzieci mogą wspinać się wyłącznie pod opieką rodziców lub na zorganizowanych treningach pod opieką instruktora.
 6. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do dyżurnego operatora w celu odbycia podstawowego szkolenia z zasad bezpieczeństwa i asekuracji "na wędkę".
 7. Wspinający się odpowiadają za swoje bezpieczeństwo oraz ewentualne konsekwencje swoich czynów wobec innych użytkowników ściany.
 8. Wszelkie sugestie dotyczące bezpieczeństwa oraz organizacji prosimy kierować bezpośrednio do opiekuna ściany, osobiście, telefonicznie lub mailowo.
Pamiętaj, że osoby asekurujące innych odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Jeśli nie umiesz asekurować, lepiej powierz swoje szkolenie wykwalifikowanym instruktorom. Przede wszystkim zachowaj zdrowy rozsądek!

Szczegółowy Regulamin Obiektu

 1. Ze ścianki mogą korzystać jedynie osoby, które:
  • zapoznały się z oświadczeniem otrzymanym przy pierwszej wizycie na Ścianie Południowej i akceptują jego warunki przez złożenie własnoręcznego podpisu
  • zapoznały się z regulaminem i akceptują jego warunki, czego potwierdzeniem jest podpis złożony pod w/w oświadczeniem.
 2. Wspinaczka uprawiana nieprawidłowo, bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązujących w miejscu wspinania zasad porządkowych, może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku groźnego dla zdrowia, a nawet życia wspinacza i/lub osób będących w pobliżu. Każdy, kto się wspina musi uwzględnić to ryzyko, podejmując je na własną odpowiedzialność.
 3. Dzieci mogą wspinać się wyłącznie pod opieką rodziców lub na zorganizowanych treningach pod opieką instruktora.
 4. Osoby początkujące mają obowiązek zgłosić się do dyżurnego operatora w celu odbycia podstawowego szkolenia z zasad bezpieczeństwa i asekuracji "na wędkę".
 5. Nie wolno postępować w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu lub innych użytkowników ściany a szczególnie:
  • wspinać się bez asekuracji,
  • wspinać się nad lub pod innymi wspinającymi się,
  • przeszkadzać asekurującym,
  • przebywać bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową w momencie, gdy ktoś się po niej wspina,
  • pozostawiać jakichkolwiek przedmiotów pod ścianą wspinaczkową,
  • wspinać się z przedmiotami, które mogą spaść z dużej wysokości na osoby będące poniżej - kieszenie muszą być puste, lub zamknięte na suwak,
  • chwytać podczas wspinania plakietek, spitów, ekspresów, konstrukcji, instalacji, tj. urządzeń nie będących chwytami wspinaczkowymi,
  • asekurować, gdy liny są skrzyżowane lub nie ma węzła zabezpieczającego zawiązanego na linie od strony asekurującego,
  • asekurować w oddaleniu od ściany,
  • szybko opuszczać na linie osobę, która właśnie zakończyła wspinanie,
  • asekurować osoby znacznie cięższe od siebie,
  • używać sprzętu bez atestu lub niesprawnego, uszkodzonego, nadmiernie zużytego,
  • samowolnie odkręcać i dokręcać chwytów wspinaczkowych,
  • przebywać na terenie Obiektu pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 6. Pod ścianą mogą znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Pozostali proszeni są o zajęcie miejsc w pobliżu kotary.
 7. Jedynym obowiązującym węzłem łączącym uprząż z liną asekuracyjną dopuszczalnym na tym Obiekcie jest węzeł zwany ósemką.
 8. Wspinanie się "na wędkę" dozwolone jest na drogach na których wiszą liny. UWAGA!!! liny statyczne - wędkowe nie nadają się do wspinania z dolną asekuracją. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych.
 9. Należy dbać o sprzęt asekuracyjny: nie wolno go rzucać ani upuszczać z dużej wysokości, to grozi jego uszkodzeniem. Pamiętaj, że od stanu sprzętu asekuracyjnego zależy Twoje bezpieczeństwo.
 10. Za przestrzeganie regulaminu odpowiadają dyżurni operatorzy Ściany Południowej. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.
 11. Niniejszy regulamin jest stworzony z myślą o zapewnieniu Tobie i innym użytkownikom Obiektu maksymalnego bezpieczeństwa i wygody, dlatego jego przestrzeganie leży w twoim interesie.